ก่อน-หลัง การเข้าบำบัด

 • นวดบำบัดขาโก่ง ให้ตรงสวย

  ก่อนนวดบำบัด หลังนวดบำบัด

 • นวดบำบัดหลังโค้งงอ ให้เยียดตรง

  ก่อนนวดบำบัด หลังนวดบำบัด

ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนสำหรับผู้ที่เข้ารับบริการครั้งแรก

 • จองคิว
  โทรนัดจองคิว เพื่อใช้บริการ
 • ปรึกษาผู้บำบัด
  รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดบำบัด
 • นวดบำบัด
  รับการนวดบำบัดเพื่อสร้างสมดุล